چخوف شکسته انگشت

-در اينجا چه اتفاقي افتاده است؟ -بهتر است نداني "لوركا"

این یکی از نمایشنامه هامه

برید اینجا و فایل PDF رو دانلود کنید این یک نمایشنامه کوتاهه که برای جشنوارهء بانوان نوشته بودمش.     http://d01.megashares.com/?dl=75a3289     http://d01.megashares.com/dl/e0320ea/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D8%B3%DA%AF%D9%8A%20%D9%8A%DA%A9%20%D8%B2%D9%86.pdf
/ 4 نظر / 12 بازدید
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
13 پست
تیر 89
2 پست