سماجت شطــــــــــــ رنجــــــ ی

سماجت شطرنجی شهر

شاید جنایت از جوبها آغاز شده بود

چرا پیکرت را در فاظلاب پیدا نکردند

موشها همیشه کاشفان بهتری بوده اند

همیشه از ما زودتر می فهمند

که مرده ایم

که شهر تمام شده

...تفاله های اتمی

دور ریخته می شوند

 

سماجت شطرنجی

شهر شاید همیشه از موشها آغاز شده بود

 


/ 1 نظر / 16 بازدید
دلسوزان هنر

مرگ هنر فرا رسیده؟ طومار علیه مسعود ده نمکی لطفا شرکت کنید و به دیگران هم بگوئید[گل]