# شعر

این شعرو واسه یه دوستِ ندیده گفته بودم که قرار بود بمیره اما نمرد(دروغ گفته بود)

کلمهء سفید(کلمهء خرچنگی)     اگر خرچنگ بودم یک غدهءکوچک هدیه می کردم به ناکجای مرگت اگر مرگ هم سرطان می گرفت دوستان جهانی جنگ بودند تا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید